vue动态循环出的多个select出现过的变为disabled-前端开发-Javascript-我要学365体育投注人人小站_365体育投注打不开_皇冠365体育投注网址_我要学365体育投注人人小站_365体育投注打不开_皇冠365体育投注网址是一个面向开发者的知识分享网站 365体育投注人人小站_365体育投注打不开_皇冠365体育投注网址
我的位置:首页 > 前端开发>Javascript

vue动态循环出的多个select出现过的变为disabled

时间:2019-11-08 16:00:00 来源:互联网 作者: 神秘的大神 字体:

 1 <template>
 2   <div class="artcle">
 4    <el-form
 5     label-width="100px"
 6     :model="testForm">
 7     <el-form-item
 8      v-for="(vtem, index) in testForm.version"
 9      :key="index"
10      label="命令版本">
11      <el-select
12       @change="comChange"
13       v-model="vtem.ver">
14       <el-option
15        v-for="item in versionList"
16        :key="item.id"
17        :value="item.id"
18        :disabled="item.id == vtem.ver || selectedArr.includes(item.id)"
19        :label="item.name">
20       el-option>
21      el-select>
22      <el-button
23       icon="el-icon-circle-plus-outline"
24       size="small"
25       @click="add(index)"
26       circle>el-button>
27      <el-button
28       icon="el-icon-remove-outline"
29       size="small"
30       @click="remove(index)"
31       :disabled="index === 0"
32       circle>el-button>
33     el-form-item>
34     <el-form-item
35      label="测试输入框">
36      <el-input
37       v-model="testForm.input">el-input>
38     el-form-item>
39    el-form>
40   div>
41 template>
 1 export default {
 2  name: 'home',
 3  data () {
 4   return {
 5    selectedArr: [], // 作为判断是否重复的数组
 6    testForm: {
 7     version: [
 8      { ver: '' }
 9     ],
10     input: ''
11    },
12    versionList: [
13     { id: 1, name: '1.1' },
14     { id: 2, name: '1.2' },
15     { id: 3, name: '1.3' }
16    ]
17   }
18  },
19  methods: {
20   add () {
21    let version = this.testForm.version
22    if (version.length < this.versionList.length) {
23     this.testForm.version.push({
24      ver: ''
25     })
26    } else {
27     alert('命令版本就三条')
28    }
29   },
30   remove (index) {
31    this.selectedArr.splice(index, 1)
32    this.testForm.version.splice(index, 1)
33   },
34  // 下拉改变时 
35   comChange (index) {
36    this.selectedArr = []
37    for (let item of this.testForm.version) {
38     if (item.ver) {
39      this.selectedArr.push(item.ver)
40     }
41    }
42   }
43  }
44 }